Το όνομα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έχει συνδεθεί άρρηκτα με την έννοια και
την αξία της Αποταμίευσης. Η ιστορία του και η πορεία περισσότερων από 115 χρόνων,
εξηγούν με τον καλύτερο τρόπο τη σύνδεση αυτή. Σήμερα, συνεχίζουμε την παράδοση,
συμμετέχοντας στην Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης και μεταφέροντας τις αξίες της
από γενιά σε γενιά.

Ίδρυση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
Κρήτης, στην αυτόνομη Κρητική Πολιτεία.

Η έδρα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
μεταφέρεται στην Αθήνα.

Έναρξη λειτουργίας του Κρατικού
Ενεχυροδανειστηρίου. Εισαγωγή
του θεσμού των κουμπαράδων.

Η συμμετοχή του ΤΤ στη χρηματοδότηση
δημόσιων έργων στη χώρα συνεχίζεται για
περίπου 4 δεκαετίες και περιλαμβάνει σημαντικά
έργα υποδομής, όπως οδοποιία, ανέγερση
νοσοκομείων, σχολείων, δικαστηρίων αλλά και
χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων
διαφόρων οργανισμών.

Το ΤΤ δημιουργεί τον θεσμό των σχολικών
βιβλιοθηκών. Για πάνω από 2 δεκαετίες εξοπλίζει
μεγάλο αριθμό σχολείων, σε ολόκληρη
την επικράτεια.

Επέτειος των 100 χρόνων λειτουργίας
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Εισαγωγή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Με σεβασμό στη μακρόχρονη ιστορία, τους
πελάτες και την έννοια της αποταμίευσης,
ολοκληρώνεται η λειτουργική ενοποίηση του
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με την
Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
, υπό το
εμπορικό σήμα «Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο».

Επίσημη έναρξη εργασιών του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Κρήτη.

Το ΤΤ χρηματοδοτεί οργανισμούς και Ν.Π.Δ.Δ.
για την κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας,
συμβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας
και ασκεί κοινωνική πολιτική.

Ξεκινά η έκδοση των περίφημων
ημερολογίων τοίχου του ΤΤ.

Συμπαρίσταται στο κράτος με την οικονομική
ενίσχυση του Αγώνα και την αποστολή ρουχισμού
και ειδών πρώτης ανάγκης στους στρατιώτες
του Μετώπου.

Το ΤΤ είναι το μοναδικό πιστωτικό ίδρυμα της
χώρας που αποζημιώνει τους καταθέτες του από
τις απώλειες του υπερπληθωρισμού της Κατοχής
και τη νομισματική μεταρρύθμιση του νόμου
18/1944.

Η έδρα του ΤΤ μεταφέρεται στο
νεόκτιστο ιδιόκτητο κτίριο της οδού
Πεσμαζόγλου 2-6.

Διαβαλκανική συμφωνία Ταχυδρομικών
Ταμιευτηρίων των χωρών Ελλάδας, Αλβανίας,
Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Γιουγκοσλαβίας, για
ελεύθερη μεταφορά χρημάτων των πελατών τους.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μετατρέπεται
σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία.

Πραγματοποιείται αλλαγή της εταιρικής
ταυτότητας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και
χρηματοδοτείται η ολοκλήρωση των εργασιών
της Εγνατίας Οδού.

Συμπλήρωση 115 χρόνων από τη δημοσίευση του
νόμου 265/16.12.1900 «Περί Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου», που οδήγησε στην ίδρυση του ΤΤ.

Το όνομα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έχει συνδεθεί άρρηκτα με την έννοια και την αξία της Αποταμίευσης. Η ιστορία του και η πορεία περισσότερων από 115 χρόνων, εξηγούν με τον καλύτερο τρόπο τη σύνδεση αυτή. Σήμερα, συνεχίζουμε την παράδοση, συμμετέχοντας στην Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης και μεταφέροντας τις αξίες της από γενιά σε γενιά.

Ίδρυση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κρήτης, στην αυτόνομη Κρητική Πολιτεία.

Επίσημη έναρξη εργασιών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Κρήτη.

Η έδρα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μεταφέρεται στην Αθήνα.

Το ΤΤ χρηματοδοτεί οργανισμούς και Ν.Π.Δ.Δ. για την κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας, συμβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας και ασκεί κοινωνική πολιτική.

Ξεκινά η έκδοση των περίφημων ημερολογίων τοίχου του ΤΤ.

Έναρξη λειτουργίας του Κρατικού Ενεχυροδανειστηρίου. Εισαγωγή του θεσμού των κουμπαράδων.

Συμπαρίσταται στο κράτος με την οικονομική ενίσχυση του Αγώνα και την αποστολή ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης στους στρατιώτες του Μετώπου.

Το ΤΤ είναι το μοναδικό πιστωτικό ίδρυμα της χώρας που αποζημιώνει τους καταθέτες του από τις απώλειες του υπερπληθωρισμού της Κατοχής και τη νομισματική μεταρρύθμιση του νόμου 18/1944.

Η συμμετοχή του ΤΤ στη χρηματοδότηση δημόσιων έργων στη χώρα συνεχίζεται για περίπου 4 δεκαετίες και περιλαμβάνει σημαντικά έργα υποδομής, όπως οδοποιία, ανέγερση νοσοκομείων, σχολείων, δικαστηρίων αλλά και χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων διαφόρων οργανισμών.

Η έδρα του ΤΤ μεταφέρεται στο νεόκτιστο ιδιόκτητο κτίριο της οδού Πεσμαζόγλου 2-6.

Το ΤΤ δημιουργεί τον θεσμό των σχολικών βιβλιοθηκών. Για πάνω από 2 δεκαετίες εξοπλίζει μεγάλο αριθμό σχολείων, σε ολόκληρη την επικράτεια.

Διαβαλκανική συμφωνία Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων των χωρών Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Γιουγκοσλαβίας, για ελεύθερη μεταφορά χρημάτων των πελατών τους.

Επέτειος των 100 χρόνων λειτουργίας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μετατρέπεται σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία.

Εισαγωγή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Πραγματοποιείται αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και χρηματοδοτείται η ολοκλήρωση των εργασιών της Εγνατίας Οδού.

Με σεβασμό στη μακρόχρονη ιστορία, τους πελάτες και την έννοια της αποταμίευσης, ολοκληρώνεται η λειτουργική ενοποίηση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., υπό το εμπορικό σήμα «Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο».

Συμπλήρωση 115 χρόνων από τη δημοσίευση του νόμου 265/16.12.1900 «Περί Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου», που οδήγησε στην ίδρυση του ΤΤ.