∆εν είναι µόνο τα γεµάτα χρυσάφι σεντούκια των πειρατικών παραµυθιών. Υπάρχουν πολλών
ειδών θησαυροί. Θησαυροί της γνώσης, της φιλίας, της δηµιουργίας. Και όπως συµβαίνει και
µε τον θησαυρό αυτής εδώ της ιστορίας, οι πιο ωραίοι, αυτοί που πράγµατι αξίζουν, ποτέ δεν
βρίσκονται στην τύχη…

«Οι πιο ωραίοι θησαυροί», η ιστορία που μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε και από
αυτό το site, αποτελεί ένα κάλεσµα στα παιδιά, να ανακαλύψουν µέσα από τα λόγια και τις
εικόνες δύο καταξιωµένων δηµιουργών, πως οι θησαυροί που αξίζουν δεν βρίσκονται από
τους τυχερούς, αλλά φτιάχνονται από τους επίµονους, εκείνους που πιστεύουν στις δυνάµεις
τους, βάζουν στόχους και τους ακολουθούν µε πείσµα, ώσπου να τα καταφέρουν.


Αυτή είναι άλλωστε και η πραγµατική έννοια και αξία της αποταµίευσης, που για περισσότερα
από 100 χρόνια προάγεται και συνδέεται άρρηκτα µε το όνοµα «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο».

Σε αυτό το σηµαντικό ταξίδι δηµιουργίας “θησαυρών” αλλά και αξιών, το κύριο και εξέχον
αντικείµενο παραµένει ο κουµπαράς που αποτελεί σύµβολο απόλυτα συνδεδεµένο µε την αξία
της αποταµίευσης,
και που µέσα από την ιστορία µας αντιπροσωπεύεται από το πειρατικό
σεντούκι που κρύβει όλη την οµορφιά και τη µαγεία της προσπάθειας του ήρωά µας.

Στη Eurobank, δίνουµε αξία στην προσπάθεια και πιστεύουµε ότι αυτή αποτελεί το όχηµα για
τη δηµιουργία των πιο ωραίων θησαυρών και φιλοδοξούµε αυτή η ιστορία να είναι για όσο
περισσότερα παιδιά γίνεται, ένας χάρτης µυστικός που θα τους δείξει τον δρόµο προς τον
δικό τους µικρό ή µεγάλο στόχο.